Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Mária Elischerová


Ordinačné hodiny

Prestávka na obed
Pondelok 7:00 - 15:30 12:00 - 12:30
Utorok 7:00 - 15:30 12:00 - 12:30
Streda 7:00 - 15:30 12:00 - 12:30
Štvrtok 7:00 - 15:30 12:00 - 12:30
Piatok 7:00 - 15:30 12:00 - 12:30
Popis 7:00 - 9:00 Odbery, Injekcie 9:00 - 15:30 Ambulancia


Výkony na vlastnú žiadosť, neuhrádzané zo zdravotného poistenia


P.Č. Názov výkonu Cena v EUR Cena v SKK
1. Administratívne potvrdenie o neprítomnosti
v práci, škole
2,00 EUR 60,00 SKK
2. Lekárska prehliadka vo vzťahu k práci
a zamestnávateľovi , ktorá nesleduje liečebný zámer (Z. č. 140/2008
Z.z. – tieto náklady uhrádza zamestnávateľ
18,50 EUR 557,00 SKK
3. Lekárska správa pre potreby súdu,
občianskoprávne, trestnoprávne a správne konanie, pre potreby polície
17,00 EUR 512,00 SKK
4. Návšteva chorého doma po ordinačných
hodinách
16,60 EUR 500,00 SKK
5. Obnovenie receptu, ktorý stratil platnosť 2,00 EUR 60,00 SKK
6. Odbery pre odborné ambulancie - za
každú skúmavku

(odbery, ktoré indikuje odborná ambulancia,
sú v ich réžii zdarma)

1,20 EUR 36,00 SKK
7. Písanie lekárskej správy v cudzom
jazyku
28,00 EUR 843,00 SKK
8. Podanie I.M., S.C. injekcie indikované
iným poskytovateľom
1,70 EUR 51,00 SKK
9. Podanie I.V. injekcie indikované iným
poskytovateľom
3,00 EUR 90,00 SKK
10. Poplatok za nenahlásenie zmeny zdravotnej
poisťovne
5,00 EUR 150,00 SKK
11. Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú
žiadosť (do práce, na šport, bezinfenkčnosť, poberanie DDZ, kúpeľná
liečba a pod. )
10,00 EUR 301,00 SKK
12. Potvrdenie prihlášky na štúdium
na strednú a vysokú školu
3,50 EUR 105,00 SKK
13. Použitie cudzieho jazyka pri komunikácii
s pacientom
28,00 EUR 843,00 SKK
14. Prednostné poskytnutie ambulantnej
starostlivosti
3,32 EUR 100,00 SKK
15. Prednostné vypísanie tlačiva na počkanie 16,60 EUR 500,00 SKK
16. Výpis zo zdravotnej dokumentácie
pre komerčné poisťovne
15,00 EUR 451,00 SKK
17. Vypísanie oznámenia o úraze pre komerčné
poisťovne
13,00 EUR 391,00 SKK
18. Vystavenie kúpeľného návrhu –
na vlastnú žiadosť
15,00 EUR 451,00 SKK
19. Vystavenie náhradného tlačiva PN
či TDPN v prípade nehradenom Soc. poisť.
2,00 EUR 60,00 SKK
20. Vystavenie náhradnej PN, či TDPN pri
strate, znehodnotení
3,50 EUR 105,00 SKK
21. Vystavenie návrhu na umiestnenie osoby
v zariadení sociálnych služieb
11,00 EUR 331,00 SKK
22. Vyšetrenie cudzinca, nepoisteného
pacienta, kozmetické účely, výkony na vlastnú žiadosť – cena
podľa výkonov pri cene za bod
0,04 EUR 1,20 SKK
23. Vyšetrenie mimo ordinačných hodín 16,60 EUR 500,00 SKK
24. Vyšetrenie pacienta a posúdenie na
prácu v potravinárstve a vystavenie zdravotného preukazu na dobu
neurčitú
14,00 EUR 421,00 SKK
25. Vyšetrenie pacienta a posúdenie na
prácu v potravinárstve a vystavenie zdravotného preukazu na dobu
určitú
7,00 EUR 210,00 SKK
26. Vyšetrenie pre povolenie na držanie
a nosenie zbrane, SBS
34,00 EUR 1024,00 SKK
27. Vyšetrenie spôsobilosti viesť motorové
vozidlo
22,00 EUR 662,00 SKK
28. Zistenie, či je poistenec pod vplyvom
alkoholu
45,31 EUR 1365,00 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK