Kontakt

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Mária Elischerová - 0918 188 929

E-mail


Š. Králika 26 - 2.poschodie
971 01 Prievidza
Slovenská republika